Zdravje je dragoceno, vzemimo ga resno

Bioresonančna metoda je veja energetske medicine, ki omogoča iskanje vzrokov za bolezni ter njihovo uspešno odpravljanje, kar privede do samoozdravitve.

Program usposabljanja


POTEK PREDAVANJ

Predavanja in praktični del usposabljanja potekajo po planu, ki ga predloži določen izvajalec.

Splošni del že nekaj časa in z veliko izkušenj izvaja mag. Karin Rižner preko Centra za Bioresonanco. Prav tako splošni del lahko poslušate preko MoraSlovenija. Obsegati mora sledeče tematike navedene v tabeli. Praktični del pa je popolnoma v rokah izvajalcev/zastopnikov posameznih sistematik_aparatur. Po zaključenem izobraževanju bodo udeleženci izobraževanja pridobili strokovno mnenje o usposobljenosti za bioresonančnega terapevta. Pogoj za izdajo mnenja je dokončano izobraževanje skladno s katalogom strokovnih znanj (kurikulumom) in spretnosti ZBTS, ki je potrjen s strani Ministrstva za zdravje.

To mnenje je poleg izpita iz zdravstvenih vsebin in ostalih predpisanih pogojih po Zakonu o zdravilstvu obvezen dokument za pridobitev zdravilske licence.

 

VPISNI POGOJI

Pogoj za vpis je zaključena srednja šola (bivša 5. stopnja) in osnovno znanje iz zdravstvenih vsebin (opravljen izpit iz zdravstvenih vsebin na Ministrstvu za zdravje ali vsaj srednja zdravstvena izobrazba).

UČNI  NAČRT

Je prilagojen katalogu strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev pozitivnega mnenja o strokovni usposobljenosti za naziv Bioresonančni terapevt in je sestavljen iz sledečih sklopov:

 

Teoretični del

110 ur

1

Osnove energijske medicine in tradicionalne kitajske medicine

25 ur

2

Osnove bioresonančne metode (BRM)

15 ur

3

Pomen spremljevalnih ukrepov za izboljšanje zdravja

10 ur

4

Razstrupljanje telesa in poseben pomen črevesja pri zdravju

10 ur

5

Terapija patoloških bremenitev z BRM

25 ur

6

Principi energijskega testiranja; teoretični in praktični del kineziološkega testiranja, testiranja s tenzorjem in teoretične osnove EAV

25 ur

 

Praktični del

60 ur

9

Terapija patoloških bremenitev z BRM – praktični del

50 ur

10

Demonstracija testiranja in terapije z bioresonančno napravo

10 ur

 

Opcijsko —  neobvezno in ni del kurikuluma

 

11

Tutorstvo (po dogovoru)

 

 

NATANČNEJŠI OPIS IZOBRAŽEVANJA

Osnove energijske medicine in tradicionalne kitajske medicine

osnove energijske medicine

 • energijski pogled na človeka
 • nivoji življenja in reševanje problemov
 • kaj je življenje
 • kaj je bolezen in kaj zdravje
 • vzroki bolezni
 • BRT kot oblika regulacijske terapije plasti bolezni
 • kaj je zdravljenje
 • globlji pomen bolezni
 • kakšne so lastnosti dobrega terapevta

osnove tradicionalne kitajske medicine (TKM)

 • osnovni principi tradicionalne kitajske medicine
 • osnovni pojmi v TKM
 • energijske povezave med organi
 • kompenzacijski sistemi (simptomi niso tam, kjer je problem!)
 • različni aspekti petih elementov
 • ure organov
 • letni ciklus petih elementov
 • pet elementov na človekovi življenjski poti
 • integracija kitajskega horoskopa v celostno obravnavo

Osnove bioresonančne metode (BRM) in pomen spremljevalnih ukrepov za izboljšanje zdravja

 • osnove bioresonančne metode in delovanje različnih bioresonančnih aparatov
 • različne možnosti terapije
 • osnovni principi zdravljenja z bioresonančno metodo
 • pomembnost življenjskega sloga
 • energijske in druge blokade za terapije
 • trije vidiki zdravljenja
 • štiri kardinalne napake
 • potek ene terapije
 • terapijski načrt skozi različne pristope oz. sistematike

Razstrupljanje telesa, mezenhim in centralna vloga črevesja

 • osnovni principi razstrupljanja
 • vezivno tkivo kot največji organ
 • razstrupljevalni in izločevalni organi
 • pomen črevesja pri izločanju
 • črevo kot imunski organ
 • bazno-kislinsko ravnotežje